2023. sze 27.

A pécsi "bombaharang"

írta: Régi Pécs
A pécsi "bombaharang"

Érdekes pécsi történet - Bombaharang

"A halálvivő bombából a béke hírnökét csináltam"

Szürreális a gondolat ezt két tárgyat együtt említeni, mert hogyan kapcsolódhat egymáshoz a harang hangja mely az élet hangja és a halált hozó bomba.

dsc09746_ret3_szenrajz-2.jpgA "bombaharang" (fotógrafika: Gyürüs Lajos)

Ez a história a maga nemében kuriózum és a Pécs Megyeri Kertváros Szent Erzsébet plébániatemplom krónikájának első lapjain kiemelten szerepel. Ezt az érdekes, rendhagyó históriát a Megyeri Kertvárosi városrész és a templomának rövid építés történetével kell kezdeni.

Az új városrész, a Megyeri Kertváros kialakulása.

Az építéseket egy átfogóbb, városi léptékű rendezési terv készítése előzte meg. Dörre Endre, Weichinger Károly és Kőszeghy Gyula voltak az 1928-ban kiírt urbanisztikai pályázat győztesei. A "Visnya" telep beépítési tervét Kőszeghy Gyula készítette. (Az alábbi rendezési terv eredetileg a Pécsi Napló, 1930.szeptember 6.-i számában mellékletként jelent meg.)

megyeri_kertvaros_terv_csgyk_fototar_2-3_ret.jpgKőszeghy Gyula rendezési terve (forrás: Csorba Győző Könyvtár)

1930-ban elkezdődött az új városrész építése. 1933-ig hetven lakóház épült meg, a 100. ház kivitelezése 1934 tavaszán zajlott. 1934-ben elfogytak a házhelyek, újabb területek parcellázására került sor.

kertvarosi_hazak_2.jpg

Fejlődésnek indult a városrész, 1940-ben Megyeri-kertvárosnak már ezer lakója van, de nincs még templom a városrészben.
Az új városrész 3 kilométerre fekszik a várostól, így az itt lakó katolikusok igen messze esnek a legközelebbi plébánia templomtól és főleg a székesegyháztól, amelynek egyházközségi kötelékébe tartoznak.

Templom híján 1934-ben felépült temetőkápolnába jártak a hívek szentmisére (sokkal közelebb van mint a belváros). A temetőkápolna azonban nem volt fűthető. Felmerült tehát annak igénye, hogy a megnövekedett városrész híveinek lelki gondozását önálló lelkészség létesítésével és új templom építésével oldják meg.

1940_templom_epul_kertvarosban_dunantul_1940_01.jpg

1940. január 21-én a Dunántúl c. újság beharangozta a templomépítést, február 19-én összeült a templomépítő bizottság.

Dr. Gosztonyi Gyula építészmérnök eredeti tervét 1941. augusztus 20-án fogadták el. Gosztonyi egyhajós, körüljárós szentéllyel, nyitott árkádos előcsarnokkal, két toronnyal épült templomot tervezett.

A templom építése a második világháború alatt zajlott és ez alaposan megnehezítette a munkákat, mert egy  háború alatti építkezést megszervezni, építőanyagot biztosítani csak nagy nehézségek árán lehetett megvalósítani.

dsc09737_alapko_megaldasa_1200x_1941_szept_21_ret2.jpgA templom alapkő megáldása 1941. szeptember 21.
(forrás: A plébániatemplom előterében látható fotó)

Az alapkövet ünnepélyes keretek között, a városi előkelőségek jelenlétében 1941. szeptember 21-én helyezte el és áldotta meg Lajos Gyula kanonok-plébános.

A háború következményeinek hatására a templom első tervén változtatni kellett, egyes részletek kiépítését pedig elhalasztották. 

megyeri_kertvarosi_templom_terve_zsabokorszky.jpgAz egy harangtoronnyal tervezett templom makettje egy képeslapon

1941-ben a pénzhiány miatti módosítások szerinti az egy toronnyal tervezett változat sem épülhetett fel.

A falakat 1942-1943 között építették fel a tetővonalig, majd az épület tetőszerkezetét a következő évben készítették el.

A templom felszentelésre már a város szovjet megszállása alatt került sor. Virág Ferenc megyéspüspök 1945. december 2-án áldotta meg a templomot.

kertvarosi_plebaniatemplom_epitese.jpgA templom falai már állnak 1943-ban

A világháború alatt - komoly nehézségek leküzdése árán - épült fel a templom. De a háború végével sem lett jobb a helyzet, még évekig anyaghiánnyal küzdött az ország. Ebben a helyzetben harangot öntetni vagy beszerezni lehetetlen volt.

Az égből hullott alá a harang!

Valóban így történt! 1944-ben már sűrűn húztak át a város fölött az amerikai bombázók, de szerencsére nem Pécs volt a céljuk. Pécs az egyetlen magyar város, amelyet a háború megkímélt. Egy sérült Liberator ledobta bombaterhét a város szélén Pécs és Mecsekalja-Cserkút között. Nem robbantak fel!

A jó szándék és az ötletesség története.

Szendrő József MÁV pályaellenőr egy mezőn találta meg az egyik bombát. Értesítette a tűzszerészeket, akik hatástalanították a bombát.
dr. Jurányi György lelkész 1946-ban így mesélte el a történetet:
"Valaki megtalálta és elhozta nekünk, hogy jó lesz-e harangnak. „Persze, hogy jó lesz" — mondtuk örömmel és mindjárt akadt valaki, aki elvállalta, hogy munkaidő után, szabad idejét feláldozva harangot készít a gyilkos fegyverből.
Meg is csinálta. Sőt még a haranglábat is ő csinálta hulladék acéllemezekből."

Szendrő József ötlete volt, hogy bomba kúpjából készüljön el a harang, ki volt aki a harangot elkészítette?

Részlet a helyi újság cikkéből:
"Ekkor vesszük észre az érdeklődök középpontjában a szerényen szabadkozó mestert, aki a nagy munkát elvégezte. Meglepetéssel látjuk a kabátján a Magyar Kommunista Párt jelvényét. Dr. Jurányi bemutatja.
- Ludvig Rudolf, aki nekünk ezt a szép harangot megcsinálta.

1946_beke_hirnoket_csinaltam_harang_dunantulinaplo_1946_11_19.jpgDunántúli Napló 1946 november 19.

Beszélgetünk Ludvig elvtárssal.
- Mikor kapta meg a bomba kúpját?
- Körülbelül egy hónapja. Bevittem a Bőrgyárba, ahol dolgozom, és munkaidő után megcsináltam. Nagy örömet szerzett nekem ez a munka.
- A haláltvívő bombából a béke hírnökét csináltam, hogy hangja elvigye az emberek szívébe a szeretet, az igazság, a béke hitét.
Azt mondjak, hogy a kommunisták meg akarják szüntetni a vallást, ellenségei az egyháznak, a papoknak. Mit szól ehhez elvtárs?
- Ezt csak az ellenségei mondják."

A jó szándékú munkásember utolsó mondatában tévedett. Igaz nem szüntették meg a vallást, de csak ezután kezdődött el a papok meghurcolása és a szerzetesrendek betiltása. 

A templomnak nem volt harangtornya, de akkor hol helyezték el ideiglenesen a "bombaharangot"? 

"A templom még nem készült el teljesen. Vakolatlan falak között fehér kertipadok, fonott székek, polgári lakások kiszakított darabjai várják a hívőket. A cementpadló kopár, még nem borítja szőnyeg A falakon a keresztút állomásain kívül más kép nincsen.
De a bejárathoz közel barnásvörös haranglábon szürkére festett kis harang csüng. Mindenki kíváncsian és meghatottan nézi." - írta a korabeli helyi újság.

Hegesztő pisztollyal írt felírat a harangon "SZENT ERZSÉBET BÉKE HIRNÖKE  1946.”

A harang történetéről az Uj Dunántúl c. helyi újság 1946 november 19.-i számában számolt be. Az újságcikk utolsó mondata - a későbbi események ismeretében - megdöbbentő. 
"Valahányszor a kertvárosi templomban imára kondul a harang, hirdetni fogja a kommunista munkás, dolgos lelkét." 

Napjainkban már tudjuk, hogy a háború utáni pár év, mely a hétköznapi élet változatlanságát sugallta, csak átmeneti volt. A régi boltok, cégek még működtek. A helyi újságban az addig megszokott tulajdonosok nevét olvashatták a reklámoknál, még nem történt meg az államosítás, az egyház látszólag szabadon működhetett, még nem tiltották be a szerzetesrendeket sem. 

A 300 kg-os "bombaharang" szolgálata 1949 őszéig tartott, mivel a templom, a székesegyháztól egy Erdélyből származó, román feliratú harangot kapott. Az érces hangú "bombaharang" a padlásra került és feledésbe merült. 

dsc09750_a_bombaharang_ret_1200x.jpgA bombából készült harang a templom előterében. 
(fotógrafika: Gyürüs Lajos)

Hogyan került le a padlásról a "bombaharang"?

1943. június 6.-án Pécs ősi városát nagyszabású egyházi ünnepség keretében felajánlották Jézus szentséges szívének (Ennek tudják be sokan, hogy Pécsett elkerülte a háború rombolása.). 2003-ban ezt az ünnepséget megismételték a Széchenyi téren.

Erre a 2003-as ünnepségre emlékezve mesélte Mayer Mihály püspök:
"Az ünnep előtti héten eszembe jutott, hogy az 1943. évi felajánlásnak van tárgyi emléke - a "bombaharang". A templom padlásán megtalálták. Nagyon szennyezett és rozsdás állapotban volt. Letisztították, majd elszállították a Széchenyi téri ünnepségre."

kertvarosi_plebaniatemplom_google_streetview.jpgA templom napjainkban.

Az ünnepség után kis ácsolt haranglábon a kertvárosi templom bejáratánál a belsőtérben kapott méltó helyet. Napjainkban is ott tekinthető meg.

Gyürüs Lajos (Régi Pécs) 

 

Forrás:
Pete József - A kertvárosi plébánia templom
Dunántúli Napló 2004. 02. 28.
Dunántúl 1940.01.21. - 1941.08.15. - 1941.09.19.
Dunántúli Napló 1946.11.19. 
Boros László a templomról szóló tanulmánya (2012)
Szólj hozzá

Kultúra Történet Kertváros Templomok Harang Városrész bombaharang