2021. sze 04.

Szent Donátus-kápolna és az Eucharisztikus Kongresszus

írta: Régi Pécs
Szent Donátus-kápolna és az Eucharisztikus Kongresszus

A pécsi Donátusi út és a Fácán dűlő sarkán álló kápolna 1938-ban épült fel. Építésének története 2020. szeptemberben lett volna aktuális, de az élet több akadályt is gördített tervem megvalósítása elé, az egyik a világjárvány.
2020. szeptemberre tervezett 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus elmaradt, melyet 1881. óta rendszeresen megrendeztek.
Maga a kongresszus elég bennfentesnek tűnik mivel egy ilyen rendezvényen több előadást és sok közös imát tartanak, szentségimádáson vesznek részt a hívők. De egy ilyen nagyszabású egyházi ünnepség nem csak vallásos embereknek nyújthat emlékezetes élményt, ilyen volt az 1938. évi esemény sorozat is.

A napjainkban látható Szent Donátus-kápolna helyén már állt egy régi fatornyos kis kápolna a szőlőhegyen, melyet akkor is Szent Donátnak, a szőlők patrónusának szentelték fel.

az_eredeti_fatornyos_kapolna_talan_igy_nezett_ki_illusztracio.jpgAz eredeti fatornyos kápolna hasonlóan nézhetett ki (a kép csak illusztráció)

Hogyan nézett ki a lebontott kis kápolna, erről nem találtam fényképet. Pedig lehetséges, hogy készült ilyen fotó, hiszen 1937-ben már az amatőr fényképezés is kezdett tért hódítani és napilapokban is megjelentek már a nyomtatott fényképek.

Sajnos kevés tudásunk van az első fatornyos kápolnáról.
A régi kis fatornyos kápolna volt a napjainkban is látható Szent Donátus-kápolna elődje ezért ennek története is érdekelni kezdett. A régi újságokban kutatva az összeszedegetett adatmorzsákból lassan kezdett kibontakozni a régi kis kápolna története.

1937. év májusában a Dunántúl című helyi újságban  (a kápolna lebontása előtt) az alábbiakat írták:
"Jó kétszáz esztendővel ezelőtt néhány áldozatkész szőlősgazda adományából épült fel a pécsiek által jól ismert Donátus kápolna.
Akkor még a Mecsek lombos erdői lenyúltak a daindoli völgyek torkolatáig, akkor még szakadékos utakon, vízmosásokon jártak a szőlők közé azok, akik munkára, vagy szórakozásra igyekeztek."
(A fentiek szerint az építés dátuma 1736 körüli lehet.) 

donatus_1800-as_evek_kataszteri_terkep_cut.jpg19. századi kataszteri térkép - középen Szt. Donát felirattól jobbra a régi fatornyos kápolna

A régi kápolnáról Schmelczer-Pohánka Éva - A Szigeti-külváros a 18. században munkájában olvasom:
"Szent Donát kápolna 1736-ban Salimberger pécsi polgár által kijavított, fatornyos kápolna volt ......"
A fentiek szerint lehet, hogy az eredeti kápolna építésének dátuma még korábbra tehető?

Ezt erősíti meg Hábel János (Pécsi Szemle 2006 / 4. szám) egyik munkájában. 
"A Szent Donát-kápolna még 1736 előttről való, szintén a szőlőhegyen áll. A védőszent ünnepén és a Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén e kápolnában szentmisét mondanak, hogy Isten a termést megáldja, és a szőlőhegytől a jeget és a viharokat a legkegyesebb módon elhárítsa."

A régi kápolnáról egy visszaemlékezésben sikerült találnom még egy-két adatot: 
"A kápolna egy 5x6-os alapterületű kis épület volt, karcsú, magas fatoronnyal és deszkaajtóval. Már emberemlékezet óta hirdette Isten dicsőségét. Befogadóképessége csaknem arányban állt az igen gyér lakosságú szőlőhegy népességével.
A kápolna befogadóképességének szerény mivolta miatt kényszerült a környék az istentiszteleteket a húszas években megindult szőlőhegyi iskolában megtartani. 15 éven át az iskola termében volt az istentisztelet. "

Itt az Aranyhegyen szőlőskertek, gyümölcsfák és présházak sorakoztak. Zajlott a szőlőhegyeken megszokott élet. Évente a kápolna környékén tartott ünnepségek színesítették a hétköznapokat.

Ilyen ünnepségről számolt be a Dunántúl c. napilap 1916. január 25-én:
"A pécsi szőlősgazdák ünnepe. Szent Vince napját a pécsi szigeti külvárosi szőlősgazdák mindig hagyományos ünnepségekkel szokták megünnepelni. Régi magyar közmondás tartja: ha fénylik a Vince, megtelik a pince. Tegnap is ősi szokás szerint — dacára a kedvezőtlen időnek — nagyon sokan elzarándokoltak a szőlőhegyekben fekvő Szent Donatus-kápolnához, hogy az Ég fényét és áldásait a jövendő szőlőtermésre leesdjék."

csaladi_csoportkep_a_balics_donatus_szomszedsaga_1905_forras_fortepan_lakatos_maria.jpgCsaládi csoportkép a Bálics (Donátus szomszédsága) 1905
(Forrás: fortepan Adományozó: Lakatos Mária)

Természetesen évente búcsút is tartottak a kápolnánál (Dunántúl c. napilap 1917. augusztus 14):
"Donatus búcsú. Tegnap, vasárnap volt a pécsi szőlősgazdák hagyományos Donatus búcsúja. Mint minden évben, ez alkalommal is kőrmenet indult a szigeti külvárosi plébániáról. A körmenet P. Szabó Polikarp Széfit Ferencrendi atya vezette. A Donatus kápolnánál kiérkezés után szent mise volt, utána szent beszéd, amelyet szintén P. Szabó Polikarp tartott."

1924_08_09_uj_harangot_kapott_a_donatusi_kapolna_dunantul_cim.jpgDunántúl c. újság 1924. augusztus 9.

A Donátus kápolna régi harangját a világháború folyamán elvitték, hogy Isten dicsősége helyett az áldotkész magyar hazaszeretetet hirdesse a világnak. Most áhítatos lelkek gondoskodtak róla, hogy uj harangot kapjon a kápolna, hogy annak ércnyelve ismét áhítatba ringassa mindazokat, akik kezük munkájára Isten áldását várják a szőlőhegyekben.

Talán ez volt az utolsó lényeges hír a régi kápolnáról. De a kápolna környéke, a Donátus folyamatos változáson ment át.  Az évek során nemcsak présházak hanem emeletes villák is épültek a hegyen, a kápolna környékén vendéglő is nyílt. Melyről olvasom: "Strasser József a Donátus kápolna közelébe lévő "villaszerű szőlőházát" menedékházul ajánlotta föl, ahol frissítő italokat és ételt is kaphattak az arra járók."

1938-ban Magyarországon tartották a katolikusok legnagyobb világeseményét, a 34. Eucharisztikus kongresszust:

Több nagyszabású esemény is zajlott országszerte a kongresszus alkalmából. 1938-ban Szent István király halálának 900. évfordulóját is ünnepelte Magyarország. Ezért is határoztak úgy, hogy Magyarország fontosabb városait érintve keljen útra a Szent Jobb. Így kapcsolódott össze a két ünnepi esemény.

1938_szent_jobb_irgalmasok_u_pecs_lexikon.jpgSzent jobb körmenet az Irgalmasok utcáján a Széchenyi tér felé halad (1938)

1938. június 4-12. között tartották a Pécsi Ünnepi Hetek országosan is az egyik legnagyobb szabású rendezvényét a Dóm téren. Erről részletesen itt írtam: Az aranyvonat 1938-as pécsi látogatása 

A fenti ünnepi események ismertek, de vajon mennyire köztudott, hogy a Szent Donátus-kápolnát 1938-ban és az Eucharisztikus kongresszushoz kapcsolatosan építették fel.

szent_donat_kapolna_2013_streetview.jpg

"A Donátus kápolna újjáépítése
A Szigeti külvárosi Róm. Kát. Egyházközség akciója a szentévben" címmel Dunántúl c. újság 1937. május 23.-án jelent meg egy írás az előkészületekről.

"A szigetikülvárosi róm. kát. egyházközség most határozza el a szentévet bevezető harangzengés áhítatában, hogy emléket, élő és maradandó emléket állít a szentévben. Azzal a munkával, hogy virágos szőlős- kertté varázsolta a Mecsek dombjait, követ kőre téve uj kápolnát akar építeni az öreg Donátus kápolna helyén, olyat, amelyben a környék nagyszámú lakossága minden vasárnap hódolhat az Eucharisztikus Krisztus előtt, ahol a ma szükségterembe szorított iskolásgyermekek minden vasárnap misét hallgathatnak, olyat, amely méreteivel, kivitelével megfelel nemcsak a ma, hanem a jövő igényeinek is."

1937_05_23_dunantul_donatusi_kapolna_epitese_a_szentevben.jpgDunántúl c. újság 1937. május 23.-n megjelent írása 

 Az egyházközösség adományokból kívánta felépíteni az új kápolnát:

"Felajánlásokat, adományokat a ferences plébánián fogadnak el.
Adakozzunk, hogy míndannyiunk akaratával, mindannyiunk munkájával épüljön a szentév emlékére a kápolna, hogy mire az esztendőt befejező harangszó megkondul, uj Donátus kápolnában zengjen fel a nagy hálaadás, uj oltárról tárja felénk minden kincsét az, akit a szentévben az egész világ katolikusságával együtt itt köztünk a mi elesett szegény országunkban ünnepiünk, az Eucharisztikus Krisztus."

A régi kápolnában 1937. június 27.-n megtartották az utolsó szentmisét, majd egy hét múlva már elkezdték a bontási munkákat.

Augusztus 9.-én megtartották a Donátus búcsút. Mivel a templom falai már láthatóan nőnek ki a földből, eljött az alapkő letételének és annak megáldásának ideje, ami a búcsú napján megtörtént, amely fényes papi segédlettel mondott szentmise keretében Hanuy Ferenc dr. püspöki helynök, prelátus-kanonok végzett. 

És eljött a szentév májusa. 1938. május 16.-n felszentelték a Donátus kápolnát. Ez volt az Eucharisztikus világkongresszus pécsi eseményeinek első eseménye (mely valójában megelőzte a kongresszust).

1938_05_17_dunantul_virag_ferenc_megyespuspok_vasarnap_szentelte_fel_az_uj_donatus_templomot.jpg

1938. május 25-én ünnepélyes külsőségek közepette megkezdődik Budapesten a 34. Eucharisztikus Világkongresszus és ezzel a pécsi ünnepi események is elkezdődtek. Az 1938-as év kettős szentév volt. Az Eucharisztikus Kongresszus éve valamint Szent István Jubileumi Év. 

Többek között 1938. jún. 4-én a Dóm téren kialakított szabadtéri színpadon bemutatták Újházy György Missa Solemnis liturgikus drámáját majd 1938. június 13.-n Pécsre érkezett az Aranyvonat a Szent Jobbal. 

Sajnos Donátusi templom felszenteléséről készült fényképekről nincs tudomásom, de a többi pécsi rendezvényekről azért láthatunk pár fényképet melyek egy korabeli újságban jelentek meg:

1938_06_19_szentjobb_pecsen_kepek_dunantul-page-003.jpg

 

 Gyürüs Lajos (Régi Pécs)

 

Felhasznált forrás: Arcanum Digitális Tudománytár (korabeli újságok) 

 

Szólj hozzá

Kultúra Történet Templomok Városrész Donátus Szentév Eucharisztikus világkongresszus