2013. okt 14.

SZÉCHENYI TÉR - Ciszterci rend gimnáziuma

írta: Régi Pécs
SZÉCHENYI TÉR - Ciszterci rend gimnáziuma

Ez kis összeállítás a tér történetének egy kis szeletét, az észak-nyugati épület együttesét szeretné bemutatni.

Ciszterci rend főgimnáziuma SZÉLES.jpg1937 a gimnázium felavatása után

A Ciszterci rend Nagy Lajos gimnáziuma a Széchenyi tér 11. címen található meg. 

A törökök kiűzése után a jezsuita rend 1687-ben kapta meg a telket, mely a török kor végén Achmed Zaimé volt. Ekkor szinte azonnal megnyitották iskolájukat és felépítették ma is álló kollégiumukat (rendház és iskola). Tehát a mai Széchenyi tér egyik legrégebbi épülete a jezsuita rendház 1716-1724 között épült.

1790 Széchenyi tér 1790.jpgA dzsámitól balra a jezsuita rend építette iskola és rendház 1790-ben

Az iskola építésekor a Szigeti külvárosi török temető köveit is felhasználták. A jezsuita rendet 1773-ban IV. Kelemen pápa feloszlatta. A már akkor jó hírű iskola világi papok és világiak oktatásával működött tovább. I. Ferenc király a zirci ciszterci apátnak adta át 1813. február 9-én kelt rendeletével az iskolát.

1814. őszén két ciszterci kezdte a tanítást világiak segítségével. 1849-ben a győztes császári hadak kiparancsolták az iskolát az épületből és ekkor a rendház és gimnázium katonai kórház, majd 1852-ben laktanya lett. Ekkor őrhely céljára földből teraszt építettek az épület elé, mely egészen 1897-ig fennállt. Ideiglenesen a volt pálos rendházban (a mai Széchenyi gimnáziumban) folyt a tanítás.

1890 Ciszterci gimnázium (alatta Csébi ház).jpg1800-as évek második felében készült fénykép (balra a Cséby-ház, felette az őrhely céljára épült terasz)

Az épület déli szárnya 1864-ben épült, házi kápolnája felett kis tornyocskával. A tornyot az iskolák államosítása után, 1949 körül években bontották le.

1920 Ciszterci rend főgymnasiuma (Széchenyi tér).jpgEzen a képen jól látszik a déli épületszárny felett a kápolna kis tornya (1920)

 Az 1864-es építkezésekkel egy időben bontották le a dzsámival összekötő átjárót.

1855 Főtér parochiális templom.jpgEzen az 1855-ös rajzon balra az átjárót láthatjuk (alig felismerhető a dzsámi)

1935-36-ban új, modern iskolaépületet emeltek Gosztonyi Gyula tervei alapján. A lépcsőházban Gebauer Ernő pécsi festőművész freskói láthatók, melyek a pécsi egyetem alapítását és felépítését ábrázolják.

1930 Kardoss Kálmán utca végén jobbra Ciszterci gimnázium kerítése 3 (Zsabokorszky).jpg1930-ban a Kardos Kálmán utca, háttérben a dzsámi a harangtoronnyal (Janus Pannonius utca)
A jobboldalon lombos fák és a földszintes épület helyén épült fel a Ciszterci gimnázium északi épületszárnya

1935 Ciszterci rend gimnázium átépítése.jpgÉpül az iskola (1935), a felvétel a dzsámi mögül készült, jobbra a mai Janus Pannonius utca

1936-ban elkészült iskola kertje és udvara

1948 Ciszterci rend gimnázium strandja 1948.jpg1948-ban az államosítás előtt készült el az iskola strandja

1948-ban államosították az egyházi iskolákat, köztük a Ciszterci Rend pécsi Nagy Lajos Gimnáziumát. Két évre rá, 1950. június 7-én éjszaka az ÁVH elhurcolta az összes Pécsett tartózkodó ciszterci atyát.

Az épület keleti homlokzata előtt állították fel 1958-ban Baksa Soós György alkotását, Leonardo de Vinci fehér márvány mellszobrát. 

1980 Ciszterci rend gimnáziuma (1980-1990 talán).jpgAz iskola az 1990-es évek előtt így nézett ki (ekkor a strand is működött még)

A rendszerváltozás után a Ciszterci Rend Zirci Apátsága 1989-ben visszakapta működési engedélyét. Megszületett az 1991. évi XXXII. törvény, mely elrendelte a volt egyházi tulajdonok funkcióvállalással való visszaszolgáltatását.
A pécsi közgyűlés két szavazattöbbséggel úgy döntött, hogy az 1993/94. tanévtől a gimnázium fenntartója a Ciszterci Rend Zirci Apátsága lesz. Az iskola ünnepélyes átadása 1993. június 12-én történt meg.

2010 Ciszterci rend Nagy Lajos gimnáziuma NAPJAINKBAN.jpgA Ciszterci rend Nagy Lajos gimnáziuma napjainkban 

 

Szólj hozzá

Kultúra Széchenyi tér Belváros Iskolák Építőipar