2013. sze 11.

KÉPEK A PÁLOS TEMPLOM ÉPÍTÉSÉRŐL

írta: Régi Pécs
KÉPEK A PÁLOS TEMPLOM ÉPÍTÉSÉRŐL

A Mecsek oldalában épült Pálos templomról már sokan írtak, ezért a templom története nem ismeretlen legtöbb pécsinek. Így szól egy régi bölcselet: "Egy újszülöttnek minden vicc új", ezért talán érdemes összefoglalni a Pálos templom építését megelőző eseményeket is.

Sok fénykép készült a Hunyadi úti Pálos templom építéséről. De mielőtt a templom építésének képeit nézegetnénk, érdemes a Pálos rendről is pár szót írni (de csak rezümé stílusban). A Hunyadi úti Pálos templom és kolostor az egyetlen magyar eredetű szerzetesrend és Pécs a Pálosok magyar tartományi székhelye.

00_kep_cimer_ozseb.jpgA pálos rend címere és Boldog Özséb esztergomi kanonok

A rendet Boldog Özséb esztergomi kanonok 1250 körül alapította. Nevük kezdetben keresztúri remete barátok vagy ágostonos barátok volt. A rend neve több változás után, 1883 óta pálosok.

A pálos rendet sem kímélte meg a történelem. A török uralommal kezdődött a rend hanyatlása. A török terjeszkedés és a reformáció következtében néhány évtized alatt rohamosan elnéptelenedtek a pálos kolostorok Magyarországon. A 17. század első felében visszatelepültek 4 korábbi helyükre. A felvilágosodás hatása alatt álló II. József császár nem látta „hasznosnak” tevékenységüket, így 1786-ban Magyarországon és az örökös tartományokban kihirdette a rend eltörlését. 1864-ben Scitovszky János bíboros szerette volna hazatelepíteni a rendet, és be is hozatott néhány szerzetest Lengyelországból, lakóinak 1867-ben vissza kellett térniük Krakkóba. Zichy Gyula kalocsai érsek támogatásával 1934-ben vissza települt a Pálos rend Magyarországra és ekkor Budán birtokba vették a Gellért-hegyi Sziklatemplomot majd 1935-ben Pécsre is vissza települtek.

Ezt követően később a kommunista elnyomás következett. 1989-ben - a hazai rendszerváltás után - ismét újjáalakulhatott a magyar pálos rend és a központ Pécs lett. Ez az 1991-es vissza térés a harmadik volt. 

04_kep_rendház.jpgAz 1934-ben épült Pálos rendház (középen az üveg verandás épület - 1935)

1935-ben  vissza településkor épült fel a Pálos templom feletti új épület a növendékképzésre is szolgáló rendház.

A rendház azaz a kolostor felépítése után, a templom felépítése a következő cél. Fontos előzmény volt, hogy Pécsett 1928-ban a város vezetése egy urbanisztikai pályázatot írt ki. Ez a pályázat nem csak a belváros szabályozására lett kiírva. A "verseny" nyertesei Dörre Endre, Weichinger Károly és Kőszeghy Gyula lettek. Pályázatukban kitértek a Széchenyi tér kialakítására, az egyetemi centrum elhelyezésére, a Balokány sporttelepeire, a Mecsek villaövezetére, a magaslati kilátó útvonal terveire, melynek várossal kapcsolódó főútvonalával, a Hunyadi úttal szemközt templomot képzeltek el.

A rend újrakezdése történelmének első templomát a Mecsek oldalában, a kolostor szomszédságában kívánta felépíteni. Részben a pályázati eredmények miatt, de azért is mert az egyházi építkezésekben már bizonyította érintettségét és alkalmasságát, Weichinger Károly kapta a megbízást a templom tervezésére. 

05_kep_epit0.jpgPillanatkép az 1935-ben zajló munkálatokról

1935-ben Márovits Andor pécsi építőmester, az akkori idők legjobb pécsi építési vállalkozójának a kivitelezésében elindult a templom építése.

06_kep_epit1.jpgA lengyel Zembrzuski Mihály atya és növendékei tették le az épület alapkövét 1936-ban.

 

07_kep_epit2.jpgA pálosok 150 év után megépíthették itt a magyar földön első templomukat.

 

07_kep_epit3.jpg1936 nyarán már állt a templom.

07_kep_epit5_2.jpgEzekben az években még szőlőhegy volt a mecsekoldal

08_kep_szentel.jpgZichy Gyula gróf kalocsai érsek, egykori pécsi püspök
1937. Május 17.-n szentelte fel a templomot Szent Imre tiszteletére.

A templom felszenteléséről a „Dunántúl” című lap az 1937. május 19-ei, szerdai számában ez volt olvasható:
„Pünkösd másod ünnepén már a kora reggeli órákban valóssággal népvándorlás indult meg a pálos templom felé. Ezrek siettek, hogy tanúi legyenek a lélekemelő eseménynek, amikor a Mecsek lankájára épült kedves, csinos kivitelű templomban az első szentmisét mutatják be az Úrnak. Felejthetetlenül megkapó ünnepség keretében történt a templom felszentelése és az első szentmise bemutatása.

10_kep_kesz.jpgA frissen elkészült templom

Egy év múlva 1938-ban kapott a templom egy nagyharangot, ami Szent István halálának kilencszázadik évfordulójára lett öntve. A 26 méter magas harangtoronyban egyébként kezdetben négy harang kondult fel, azonban a II. világháború ideje alatt kettőt elvittek innen.

09_kep_harang.jpgAz 1938-as harangszentelési ünnepség

Pálos szerzetesek csoporképe 1937-ből

1940 Pálosok temploma.jpg1940-es felvétel a Pálos templomról

1958 k. Pálosok.jpg1958-ban már zöldbe borult a templom.

1964 Pálosok temploma szoborral.jpgEz a felvétel a templomról és a Mária szoborról 1964-ben készült.

A templom előtti téren áll az 1948-ban felszentelt, Máriát, mint a világ Királynőjét ábrázoló fehér kerámiaszobor, melyet a Zsolnay gyár kiváló tervezője, Sinkó András készített.

 

Gyürüs Lajos (Régi Pécs)

Szólj hozzá

Kultúra Mecsek Templomok Hunyadi út Érdekelhet