2019. már 03.

Régi újságok történetei - 1.

írta: Régi Pécs
Régi újságok történetei - 1.

Mottó.

Egy 1880-as évekbeli újságot olvasok, nyelvezete a mai embernek szokatlan.
És mégis!
A történetek olyanok mintha a közel száznegyven év nem elválasztana, hanem inkább összekötne minket. Nem mi emberek változtunk, csak a körülöttünk lévő világ alakult, fejlődött, változott.
Ezzel a sorokkal ajánlom a "PÉCSI LAPOK" alábbi részleteit, mint érdekfeszítő olvasmányt, mert ez az élmény felér egy időutazással. 

A "PÉCSI LAPOK" 1882-ben mindössze három hónap után szűnt meg, ennek története is érdekes.

_pecsi_lapok_szines.jpg

PÉCSI LAPOK 1881. Deczember 22-én.

Az újság különböző témáiból az érdekesebb  hírekből válogattam. Egy kis politika, bűnügyi hír, közéletről, sport hír, stb.

Választók névjegyzéke.

Az 1882. évre jogosult képviselő-választók névsora szerint az összes választok száma 1532; és pedig a belvárosban 788, a szigetiben 325. a budaiban 419. Az ez évihez képest szaporodott.

A fenti rövidhír megdöbbentő számot tartalmaz. Napjainkban nagyon furcsán hangzik. A pécsi választók száma mindösszesen 1532 fő ! 

Lampert Pista Baranyában. 

A legújabb időben hírre kapott rablóvezért megyénkben is üldözték. A mohácsi s. szolgabíró Jeszenszky Gyula el is fogott egy embert, kinek személy leírása nagyon megegyező volt Lampert Pistájával, t. i. a bal szeme felett vágás van stb. rögtön táviratozott Sz. Fehérvárra tüzetes személyleírás végett. A személyleírás mindenben megegyezett, csakhogy Lampert szőke, az elfogott meg barna volt s ebben különböztek; — de azért az elfogott továbbra is fogva maradt, mivel személyében szökött katonára ismertek.

 pecsi_lapok_1881_deczember_22-en_cikk.jpg

A fenti két rövidhír önmagában is érdekes - főként a második a "nyest-menyét" történet - de a nyelvezetét, a kifejezéseket ízlelgetni érdekes élmény: "farsangi saison", népcsödülés, suhancz, stb.

Sport.

Vasárnap nyílott meg a jégpálya, de másnap már a bekövetkezett langyos eső következtében elolvadt a jég.

Ez sokunk gyerekkorában így volt, míg meg nem épült a műjégpálya.

Karácsonyfa.

A nőegylet karácsonyfája ma délután fog ünnepélyesen a szegényeknek átadatni az egylet helyiségeiben.

Apró-hírek.

- Silberfreund R. szülésznő cselédjéről az a hir szárnyalt, hogy kétszer öngyilkossági kísérletet követett el. Mint a beküldött czáfolat tanúsítja, a hir alaptalan volt, egészen a szerelmi csalódásig.
- A városi zenekar egyik fiatal derék hegedűse Baldini J. a bűvészi pályára csap át, eddig is ezermesternek ismertük. Most a montenegrói udvari bűvész czimének megszerzésén fáradozik, hogy ügyessége egy kis port is keverjen a reklám utján.

 

 pecsi_lapok_1881_deczember_22-en_reklam_1.jpg

Bűnügy.

- A k. szőllősi gyilkosság elkövetésének gyanúja Gy. elbocsájtott erdőkerülőre esik. A megholtra tanuk szerint többször mondotta hogy megöli, azt is látták, hogy a tett után puskával kezében futott, de puskáját a gyilkosság utáni napon Pécsett elzálogosította s ekkor még megszidták miért hozza oly füstösen, alig hogy lőtt belőle. A vizsgálat, a királyi ügyészi helyettes erélyes intézkedései folytán mielőbb befejeztetik.

Hidegvérű gyilkos érdekes gondolata a bizonyíték elrejtésére, a füstölgő fegyvert zálogba adni.

pecsi_lapok_1881_deczember_22-en_reklam_2.jpg

Apróságok. Na ezt fejtsd meg, hogyan is van ez?

Hová vezetne a mostoha rokonság? Nőül veszek egy özvegyet, kinek egy 18 éves leánya van. Ez a 18 éves hajadon megtetszik özvegységben élő atyámnak, neki megy, elveszi, miáltal apám, ki leányomat vette el, egyszersmind vőmmé is válik, leányomat pedig ki apám neje lett. anyámnak kell nevezni. Nőm nekem egy fiút szül, e fiú mint apám nejének fivére, apámnak sógora is, amint anyám fivére egyszersmind az én nagybátyám is. Anyám, ki miután nagybátyámnak testvérje, egyszer s mind az én nagynénim is, apámat szintén egy fiúgyermekkel ajándékozza meg, ki tehát nemcsak az én fivérem, miután egy apának vagyunk gyermekei, hanem az én unokám is, mert nőm e gyermek nagyanyja, és így én vagyok annak nagyapja, mindezekből következik, hogy nőm az én nagyanyám is, mert ö édesanyja édesapám nejének, s miután én az ö vagyis nagyanyám férje vagyok, tehát saját magamnak a nagyapja is vagyok.

Mind ez 1881. december 22.-én - egy csak rövid ideig megjelenő - helyi újságban volt olvasható.

 Gyürüs Lajos (Régi Pécs) 

 

 

 

Szólj hozzá

Kultúra Történet Újságok Érdekelhet Régi újságok