2017. máj 14.

Kik lőttek a 13 éves Zolira?

írta: Régi Pécs
Kik lőttek a 13 éves Zolira?

Amikor az 1956-os forradalom pécsi eseményeiről kerestem újságcikkeket a Dunántúli Napló archívumában, egy érdekes olvasmányra leltem. Szerintem nagyon meglepő az írás címe: "Kik lőttek a 13 éves Farkas Zolira?" Azért meglepő ez az esemény, mert Pécsett a forradalom idején, 1956. október 26.-án lövés ért két embert és az egyik egy gyermek volt!

Jóllehet a budapesti harcokhoz képest Pécsett nem voltak összecsapások, de azért városunkban is történtek szomorú események. Természetesen ezekről is jóval a rendszer változás után olvashattam. Eleinte úgy tudtam, hogy Pécsett egyetlen lövés sem dördült el. Később már tudásom ez ügyben bővíthettem:

Az egyetemistáknak október 25.-én még sikerült megakadályozniuk az atrocitásokat, de a tüntetések este mégis radikalizálódtak. A karhatalom fegyverét használta, az október 26-ára virradó éjszaka lövöldözések voltak a városban, egyes források szerint egy halottja és három sebesültje is volt az összetűzéseknek.
( Forrás: Rozs András - Az 1956-os forradalom és szabadságharc Pécsett /2009/ )

Ezek ismeretében nagyon meglepő, hogy 1956. október 26.-án nappal is lövöldöztek a Kulich Gyula (Papnövelde) utcában. Nekem mint pécsi lokálpatriótának eddig nem volt tudomásom erről. 

kep_01_dunnantuli_naplo_fejlec_1956_oktober.jpg

Azért nem kiáltok szenzációt! Óvatosan bánok ezzel a hírrel, mert még az is lehetséges, hogy csak a fantázia terméke és szereplői is kitalált személyek.
Most szívesen megkérdezném: - Te hogyan gondolod? - Igaz lehet?
Mivel bizonytalan vagyok, megpróbálom a körülményeket pontosan összefoglalni, egyes személyeket beazonosítani, szerepüket tisztázni (már amennyire ezt én megtudom tenni).

Az esemény leírása a Dunántúli Napló 1956. október 31.-i számában jelent meg azzal, hogy maga a lövöldözés pénteken, azaz október 26.-án volt.

Egy újságcikk lehet hiteles forrás?
Minden bizonnyal igen, de ennek az ellenkezője is igaz lehet. Az ügy valódiságával kapcsolatban némi gyanakvásra azért lehet okom, mivel egy eddig ismeretlen 1956-os forradalmi eseményről van szó. Talán azért nem olyan fontos ez az esemény mert az írás nem egy véres utcai harcról szól, de megsebesült két ember és az egyik egy 13 éves gyermek.

avh_officer_fires_a_ppsh-41_retus.jpgEgy AVH-s tiszt tüzel a fegyverével
(illusztráció, kép egy 1956-os játékfilmből)

 Az újságban megjelent írás változtatás nélküli eredeti szövege:

kep_02_kik_lottek_a_13_eve_farkas_zolira.jpg

"Pénteken estefelé háromnegyed hat órakor géppisztolysorozat dördült a börtön ablakából...

A börtönnel szembeni egészségház sarkán egy férfi és kisgyerek egyszerre kiáltott fel: „Segítség, meglőttek!“ Bevánszorogtak a szomszédos kapuk alá, ahol a lakók siettek segítségükre, amíg meg nem jött a mentőautó.

Lövések még ekkor is dördültek a börtönablakokból...

Farkas Zolit térdlövéssel, Gyenge Antalt, a Finommechanikai Vállalat dolgozóját bokalövéssel szállították a belgyógyászati klinika sebészeti osztályára.
— Mondja el kérem hogyan történt!
Gyenge Antal kissé féloldalra fordul és elmondja:
— Munkából mentem hazafelé. Az Antónia utcában lakom. Csatlakozott hozzám egy Péter utcai kisgyerek, félt egyedül, mert már lövöldöztek a Széchenyi téren. A Megye utcán mentünk föl és a börtön előtt akartunk kifordulni a Hunyadi út felé. Az egészségház sarkán ránk ordítottak a börtönablakából: „Forduljanak vissza!“
— Megtorpantunk egy pillanatra, s ahogy fordultunk, már dördült is egy géppisztoly-sorozat. Hátulról ért minket a golyó. Elvonszoltam a gyereket, amíg segítségünkre siettek az emberséges lakók.

Elmegyek a börtönbe. A kaputól Nagy István főtörzsőrmester kísér a parancsnokhoz.
Közben beszél: — Majd megtudja a parancsnoktól, hogy kik lőttek ki a népre. Nem a börtönőrség.

Mióta ez a sajnálatos eset itt megtörtént, régi ismerősök fordulnak el tőlem az utcán, ha hazamegyek, azok is, akik tiszteltek 32 év óta.

Dehát akkor kik lőttek a börtönablakokból?

Magyar Ede őrnagy, a börtönőrség parancsnoka válaszképpen egy nyilatkozatot nyújt át.

Olvasom:
A pécsi megyei börtön őrsége örömmel üdvözli a népi forradalom vívmányait és azokkal teljesen egyetért. Az első megmozdulások hírére a népi forradalom mellé állt, és csak arra törekedett, hogy a belső rendet fenntartsa, mivel a börtönben csak köztörvényes elítéltek vannak. A legelső események után hamarosan ávósok érkeztek hozzánk segítség címén, — többek között egy ávós tiszt is a börtönőrség parancsnoka szemmel tartására, — akik többnyire a külső biztosítást voltak hivatva teljesíteni. Ezek a személyek nyomást gyakoroltak ránk és több esetben értelmetlen lövöldözésbe kezdtek a börtönőrség parancsnokának ezt tiltó parancsa ellenére. Tudomásunk szerint az utcán megsebesítettek egy fiút. A pécsi börtönőrség nem azonosítja magát az ávósok cselekedetével és elítéld azt. Miután ezek a személyek innen eltávoztak, egyetlen lövés sem dördült a börtönnél. Megválasztottuk három tagú katonatanácsunkat. Munkánkban. a továbbiakban a forradalmi munkástanácsok és katonatanácsok irányvonalát és utasításait követjük.
Pécsi megyei börtön személyi állománya.

A címben feltett kérdésre a válasz egy mondatban: az ávósok lőttek a 13 éves Farkas Zolira!"

Weidinger Vilmos

Ennyi az írás!
Fontos kérdés: ez valóban megtörtént? Természetesen maga az esemény is felvet egy kérést: miért is lőttek ki a börtön ablakából.

Megpróbálok "nyomozni". Nézzük a szereplők névsorát, kiderítendő, hogy valós személyekről lehet szó?

Sérültek:
- A 13 éves Farkas Zoltán (tanuló) sérülése: térdlövés,
- Gyenge Antal a Finommechanikai Vállalat dolgozójának sérülése: bokalövés.

Börtönben jelenlévők:
- Nagy István főtörzsőrmester
- Magyar Ede őrnagy, a börtönőrség parancsnoka

Újságíró
- Weidinger Vilmos 

kep_03_papanovelde_utca_kulich_gyula_1960-as_evekben.jpgA Kulich Gyula (Papnövelde) utca Hunyadi utca felől 1960-as években
(a lövések az utcában távolabb voltak)

Egy biztos, nagyon nehéz lesz adatokat találni október 23. és november 4. közötti napokról. Egyrészt "zűrös" időszak volt, másrészt 60 év távlatából kellene kideríteni az igazságot.

Farkas Zoltán 1956-ban tizenhárom éves gyermek volt, akkor most (2017-ben) 74 éves lehet. Vajon felkutatható a címe? Beazonosítható? Talán igen, de sajnos az én eszközeim erre nem alkalmasak. 
Gyenge Antalról már legalább tudunk valamit, ismert a munkahelye! Az újságcikk szerint a Finommechanikai Vállalat dolgozója. Találtam egy hírt, ami két évvel az események utáni keltezésű (1958.02.28.). A beszámolóban a következő mondat olvasható: "Tizenhattagú küldöttség utazik Budapestre. A küldöttség tagjai a következők: ifj. Gyenge Antal a Finommechanikai és' Motorjavító Vállalat szb-elnöke". Nem tudom, hogy 1958-ban az említett vállalatnál hányan is dolgoztak 1958-ban, de azért az valószínűsíthető, hogy csak egy Gyenge Antal dolgozott a vállalatnál. Persze ez feltételezés de úgy gondolom ő volt az egyik sérült.
Nagy István főtörzsőrmesterről nem találtam semmi adatot.
Magyar Ede őrnagy, a börtönőrség parancsnokának pedig szerintem csak múltja van. 
Milyen nyilatkozatot is tett mint a börtön parancsnoka? "A pécsi megyei börtön őrsége örömmel üdvözli a népi forradalom vívmányait és azokkal teljesen egyetért." Ezek után mint börtönparancsnokot, szerintem már ne is keressük. Egy több évvel ezelőtti (1946.11.03.) újságcikkben viszont szerepel a neve. A fogház parancsnoka, Szollár őrnagy és helyettese, Magyar Ede alhadnagy elvtárssal találom magamat szembe - olvasom a Naplóban. 1946-ban Magyar Ede helyettes parancsnok, tíz évvel később pedig már parancsnok. Ez elég életszerűnek tűnik. 
Weidinger Vilmos
 a Dunántúli Napló újságírója, gimnáziumi magyartanár a cikk írója. Érdekes "dolgokat" olvastam róla, de itt most nem az ő története fontos.

Az egész "névsor olvasás" talán arra jó lehetett, hogy nagy biztonsággal kijelenthetem, hogy én valósnak gondolom a történetet! 

Érdekes a lövöldözések dátumának azonossága is: "
- A karhatalom fegyverét használta, az október 26-ára virradó éjszaka lövöldözések voltak a városban," 
- 1956. október 26.-án nappal is lövöldöztek a Kulich Gyula (Papnövelde) utcában a börtön ablakából.

Arra a kérdésre, hogy "Kik lőttek a 13 éves Farkas Zolira?" maga a cikk megadta a választ. Az ávósok lőttek az ablakból, De mi történt Farkas Zolival? 

Akkor lenne kerek a történet, ha kiderülne Farkas Zoltán sorsa. Ehhez természetesen az orvosi feljegyzéseket kellene megtalálni. Amennyiben készült rendőrségi feljelentés vagy jegyzőkönyv, akkor itt is találhatnánk sok információt. Halvány remény lehet még arra is, hogy a történet - az akkor még fiatal - hősének a fülébe jut. 

De most is az a gondolat motoszkál bennem: - Miért nem ismert ezt a történet? Talán egyszer egy a forradalom témáját jobban ismerő helytörténész a pontos történetet feldolgozza és megtalálja a megoldást arra is:  Mi történt Farkas Zolival? 

 

Felhasznált forrás:
Dunántúli Napló archívum 
Rozs András - Az 1956-os forradalom és szabadságharc Pécsett /2009/
fortepan gyűjtemény: 
Kulich Gyula (Papnövelde) utca fényképe

Szólj hozzá

1956 Pécs Papnövelde utca